Slavische films

Filmreeks

onbeperkt aantal leerlingen en leerkrachten | 2 lesuren | gratis

In deze reeks komen films uit verschillende perioden en uit verschillende Slavische landen aan bod. Via de films krijgt de kijker zicht op hoe bepaalde concrete gebeurtenissen, bv. socio-politieke veranderingen of cultuurproducten, zoals literatuur, behandeld, gepresenteerd en/of gepercipieerd werden en worden. Elk jaar is er een nieuw centraal thema. In 2014-2015 lag de focus op Wereldoorlog I. In 2015-2016 stonden de grote veranderingen die het uiteenvallen van de Sovjet-Unie met zich meebracht centraal. In 2016-2017 ging het om adaptaties van beroemde en minder beroemde Slavische literaire werken. In 2017-2018, ten slotte, honderd jaar na de Russische Revolutie, lag de nadruk op de vele en veelsoortige revoluties, van persoonlijke revoltes tot grote maatschappelijke omwentelingen, die in de Slavische landen plaatsvonden sinds het begin van de twintigste eeuw. Bij elke film hoort een korte introductie van om en bij de tien minuten waarbij we de film en de context schetsen. Voor alle films is ondertiteling voorzien (in het Engels of het Nederlands). www.slavistiek.ugent.be/slavischefilms 

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/KSO/TSO)
  • Periode: Meer informatie vind je op de website. De films starten telkens om 19 u.
  • Locatie: Campus Boekentoren – Gent
  • Contact: