100 jaar Russische Revolutie. Slavische films over revolutie

Filmreeks

onbeperkt | 2 lesuren | gratis

Op 7 november 2017 is het precies honderd jaar geleden dat de Russische Revolutie of Oktoberrevolutie plaats vond. Het Russische keizerrijk viel definitief en in de plaats kwam wat later de Sovjet-Unie zou gaan heten. De revolutie deed niet alleen Rusland op zijn grondvesten daveren, maar ook de rest van de wereld. Het communisme werd een belangrijke ideologie, die de loop van de twintigste eeuw zou (mee)bepalen én die uiteindelijk de wereld in twee kampen zou verdelen. Uiteindelijk zouden hier nog andere revoluties uit voortvloeien, zoals de Praagse Lente in 1968 en de revoluties die het einde van het ‘Oostblok’ inluidden, tussen 1989 en 1991. Via films uit verschillende perioden en uit verschillende Slavische landen krijgen we zicht op de revoluties van de twintigste eeuw en vooral ook op hoe die gebeurtenissen in Oost-Europa herinnerd en gepercipieerd werden en worden. Elke film wordt voorafgegaan door een korte introductie van om en bij de tien minuten waarbij de film en de context worden geschetst. Voor alle films is ondertiteling voorzien (in het Engels of het Nederlands). www.slavistiek.ugent.be/slavischefilms 

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (TSO/KSO/ASO)
  • Periode: Meer informatie is te vinden op de website. De films starten telkens om 19 u.
  • Locatie: Campus Boekentoren – Gent
  • Contact: