True Detective, CSI en De Ridder: fictie versus realiteit

Themawandeling

20 leerlingen | halve dag | gratis

De laatste jaren zijn crime series bijzonder populair, denken we maar aan The Mentalist, CSI, Bones, Code 37 en De Ridder. Jongeren vormen zich via die series en berichten in de (populaire) media een beeld over ons politioneel en justitieel apparaat. Met deze activiteit willen we echter dieper ingaan op de realiteit van het Belgische strafrechtsysteem en de strafrechtsketen, vertrekkende van opsporing (politie), over vervolging (parket) en straftoemeting (rechtbank) tot strafuitvoering (gevangenis). De activiteit draait niet om een belerende voordracht met theorie maar om een ludieke kennismaking met de verschillende aspecten van de strafrechtsketen. We confronteren de leerlingen met een aantal paradoxen en proberen die tijdens deze namiddag te weerleggen.  De jongeren trekken in groepjes van vijf (naargelang het aantal inschrijvingen) de Gentse binnenstad in en vervolledigen aan de hand van bezoeken aan verschillende “criminele plaatsen” een vragenlijst over het functioneren van politie en justitie. Via een interactief vragenspel worden de overeenkomsten - maar ook de verschillen - duidelijk gemaakt tussen fictie en realiteit.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (TSO/ASO)
  • Periode: Tijdens de week van de criminologie (25/4/18)
  • Locatie: Campus Aula  – Gent
  • Contact: