Van vondeling in de 19de eeuw tot vluchteling in de 21ste eeuw ...: hoe zorg dragen voor kwetsbare kinderen en jongeren?

Workshop

30 leerlingen | halve dag | gratis

Leerlingen ontdekken in een tijdsspanne van een voormiddag hoe doorheen de tijd op verschillende manieren zorg werd en wordt gedragen voor kinderen en jongeren door sociaal werkers en pedagogen. Via verschillende thematische workshops dagen we leerlingen uit om kritisch na te denken over de verschillende ‘etiketten’ die worden gekleefd op kinderen en jongeren én hoe die leiden tot welbepaalde pedagogische interventies met een grote impact op hun leven. Natuurlijk wordt hierbij ook steeds de context van het kind/de jongere belicht in het onderzoek. Na een korte inleiding over hoe onderzoek aan onze vakgroep en universiteit gebeurt, splitsen we de groep op in maximum 3 subgroepjes. Via een doorschuifsysteem nemen we de leerlingen mee naar drie van de volgende workshops: (1) Vondelingen en wezen in de 19de en 20ste eeuw en hoe inzichten uit historisch onderzoek relevant zijn voor vandaag en onze toekomstige zorg, (2) Jonge vluchtelingen die elke dag opnieuw aankomen en een leven proberen uit te bouwen in Europa, (3) De beeldvorming van gezinnen en kinderen in armoede sinds 1990 en de discussie die ontstond over uithuisplaatsing van kinderen vanwege een armoedeproblematiek, (4) De Vlaamse jeugd, die door het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) minstens vierjaarlijks bevraagd wordt door middel van een uitgebreide vragenlijst over thema’s als school- en vrijetijdsbeleving,  (5) Van een ‘gevaarlijk kind’ naar ‘kind in gevaar’ en terug? Evoluties in de hulpverlening sinds de kinderbeschermingswet van 1912. We sluiten af met een discussie met de hele groep. Didactisch werken we met foto’s, film- en audiofragmenten (uit archief en interviews) en leerlingen worden uitgedaagd om zelf als onderzoekers aan de slag te gaan met het materiaal. Wij begeleiden dat proces interactief en voorzien veel ruimte voor discussie en vragen in de subgroepjes. Leerlingen leren ook eenvoudige statistieken maken op basis van de databank van het JOP (Jeugdonderzoeksplatform). www.ugent.be/pp/swsp

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (BSO/TSO/KSO/ASO), volwassenenonderwijs, hoger onderwijs
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Dunant – Gent
  • Contact: