A, B, C, D ... aan jou de keuze

Workshop

25 leerlingen | halve dag | gratis

Op een ervaringsgerichte wijze maken de leerlingen tijdens deze workshop kennis met een ‘echte’ examensituatie op universitair niveau. Na het kritisch lezen/analyseren van actuele wetenschappelijke teksten lossen ze representatieve meerkeuzevragen op. In een verdiepende ronde gaan we in op een tekst uit de Economie. Tijdens de interactieve feedback krijgen de leerlingen antwoorden op vragen als 'Welke (studie)vaardigheden zijn belangrijk bij het bestuderen van academische teksten?' en 'Welke aanpak is succesvol bij het afleggen van multiplechoice-examens?'.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO): 6de jaar
  • Periode: Oktober t.e.m. december en februari t.e.m. april. Dag en uur in onderling overleg.
  • Locatie: Campus Tweekerken - Gent
  • Contact: