LEGO truck design game

Workshop

min. 12, max. 20 leerlingen | halve dag | € 3/deelnemer

In het LEGO truck design game bouwen leerlingen met een beperkt budget een pick-uptruck waarbij ze de afweging moeten maken tussen kostprijs, kwaliteit, functionaliteit en veiligheid. Wie dit alles aan een zo laag mogelijke kostprijs kan realiseren, mag zich tot ‘topmanager’ kronen. Door het spel te spelen met LEGO ontdekken leerlingen een aantal principes uit de toegepaste economie spelenderwijs (bv. kostprijsberekening, marktonderzoek, audit …). Zo kunnen ze zich een beeld vormen van wat het studiegebied concreet inhoudt. Ook de link met engineering komt aan bod (bv. belang van new product development, reverse engineering …). Daarom is dit spel voornamelijk gericht op leerlingen ASO uit de niet-economische richtingen (derde graad), om kennis te maken met de richtingen Toegepaste economie en Handelsingenieur.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO): 3de graad - niet-economische richtingen
  • Periode: In onderling overleg
  • Materiaal: Deelnemers brengen schrijfmateriaal en rekenmachine mee.
  • Locatie: Campus Tweekerken - Gent
  • Contact: