Aanbod economie voor leerlingen ASO

Iets met Economie

Les - Lezing

onbeperkt aantal leerlingen | 2 lesuren | gratis

'Iets met Economie' is een infosessie die leerlingen wegwijs maakt in de economische opleidingen in het hoger onderwijs; zowel professionele als academische opleidingen. Deelnemers krijgen zicht op de indeling van een lesweek, de benodigde studiemethoden en -vaardigheden. Tijdens de workshop schetsen deskundigen de toekomstperspectieven en de tewerkstellingsmogelijkheden met een diploma economie.

 • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO)
 • Periode: In onderling overleg
 • Locatie: In onderling overleg (bv. op school)
 • Contact:

 

Ik heb een vraag

Digitaal platform

onbeperkt aantal leerlingen en leerkrachten | onbeperkt | gratis

'Ik heb een vraag' is een vraagbaak voor een breed publiek met vragen over wetenschap en technologie. Wie op zoek is naar wetenschappelijke informatie op het internet, maar verloren raakt in het doolhof van websites, of niet helemaal zeker is van de betrouwbaarheid van de gevonden informatie, zit hier goed! Op 'Ik heb een vraag' kan iedereen terecht met (bijna) alle vragen over wetenschap, geschiedenis, taal, politiek, en nog veel meer. Een wetenschapper verbonden aan een Vlaamse wetenschappelijke instelling beantwoordt je vraag persoonlijk. Heb je een specifieke vraag? Ga ervoor! www.ikhebeenvraag.be

 • Doelgroep: Breed publiek, leerkrachten en leerlingen basis- en secundair onderwijs (ASO, BSO, KSO, TSO).

 

A, B, C, D ... aan jou de keuze

Workshop

25 leerlingen | halve dag | gratis

Op een ervaringsgerichte wijze maken de leerlingen tijdens deze workshop kennis met een ‘echte’ examensituatie op universitair niveau. Na het kritisch lezen/analyseren van actuele wetenschappelijke teksten lossen ze representatieve meerkeuzevragen op. In een verdiepende ronde gaan we in op een tekst uit de Economie. Tijdens de interactieve feedback krijgen de leerlingen antwoorden op vragen als 'Welke (studie)vaardigheden zijn belangrijk bij het bestuderen van academische teksten?' en 'Welke aanpak is succesvol bij het afleggen van multiplechoice-examens?'.

 • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO): 6de jaar
 • Periode: Oktober t.e.m. december en februari t.e.m. april. Dag en uur in onderling overleg.
 • Locatie: Campus Tweekerken - Gent
 • Contact:

 

LEGO truck design game

Workshop

min. 12, max. 20 leerlingen | halve dag | € 3/deelnemer

In het LEGO truck design game bouwen leerlingen met een beperkt budget een pick-uptruck waarbij ze de afweging moeten maken tussen kostprijs, kwaliteit, functionaliteit en veiligheid. Wie dit alles aan een zo laag mogelijke kostprijs kan realiseren, mag zich tot ‘topmanager’ kronen. Door het spel te spelen met LEGO ontdekken leerlingen een aantal principes uit de toegepaste economie spelenderwijs (bv. kostprijsberekening, marktonderzoek, audit …). Zo kunnen ze zich een beeld vormen van wat het studiegebied concreet inhoudt. Ook de link met engineering komt aan bod (bv. belang van new product development, reverse engineering …). Daarom is dit spel voornamelijk gericht op leerlingen ASO uit de niet-economische richtingen (derde graad), om kennis te maken met de richtingen Toegepaste economie en Handelsingenieur.

 • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO): 3de graad - niet-economische richtingen
 • Periode: In onderling overleg
 • Materiaal: Deelnemers brengen schrijfmateriaal en rekenmachine mee.
 • Locatie: Campus Tweekerken - Gent
 • Contact:

 

Dag van de Wetenschap

Wetenschapsfestival

onbeperkt aantal leerlingen en leerkrachten | hele dag | gratis

Op de Dag van de Wetenschap is iedereen wetenschapper voor één dag! Het is het grootste wetenschapsevenement in Vlaanderen en Brussel. Iedereen doet eraan mee: innovatieve bedrijven, universiteiten en hogescholen, musea, doe-centra, sterrenwachten en onderzoeksinstellingen. Op de Dag van de Wetenschap komen leerlingen op plaatsen waar ze anders niet binnen mogen. Ze ontdekken er uitvindingen en luisteren er naar professoren en onderzoekers. Hun demonstraties zetten hun wereld helemaal op zijn kop. Of ze kunnen zelf de handen uit de mouwen steken in boeiende workshops. Het WoooW-festival is een van de vele activiteiten die je met je leerlingen kan bezoeken in Gent tijdens de Dag van de Wetenschap. Tientallen wetenschappers van Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, KU Leuven, Odisee en Universiteit Gent zijn die dag present om leerlingen te laten proeven van hun onderzoek. www.wooowfestival.be en www.dagvandewetenschap.be

 • Doelgroep: Basis- en secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO), leerkrachten en breed publiek
 • Periode: zondag 24 november 2019
 • Locatie: Op meerdere locaties in Vlaanderen en Gent. Ook op Campus Kortrijk.
 • Contact: