Geluid en resonantie

25 leerlingen | 2 lesuren | € 60/sessie

Wat is geluid? Hoe plant het zich voort? Op welke manieren nemen mensen geluid waar? Wat betekenen begrippen zoals toonhoogte, frequentie, intensiteit en klankkleur? Hoe kunnen we die feitenkennis vertalen naar een beter bespelen van muziekinstrumenten? De leerlingen laten verschillende voorwerpen trillen: snaren, staven, luchtkolommen, platen en vliezen. Tijdens een vergelijkend onderzoek is resonantie een sleutelbegrip. Met behulp van Chladni-figuren visualiseren de deelnemers geluidsgolven. www.ugent.be/museum/nl/scholen

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (TSO/KSO/ASO)
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Sterre (S30) – Gent
  • Contact: