Geluid en resonantie

Workshop

25 leerlingen | 2 lesuren | € 60/sessie

Wat is geluid? Hoe plant het zich voort? Op welke manieren nemen mensen geluid waar? Wat betekenen begrippen zoals toonhoogte, frequentie, intensiteit en klankkleur? Hoe kunnen we die feitenkennis vertalen naar een beter bespelen van muziekinstrumenten? In deze workshop laten de leerlingen verschillende voorwerpen trillen: snaren, staven, luchtkolommen, platen en vliezen. Tijdens een vergelijkend onderzoek is resonantie een sleutelbegrip. Met behulp van klankfiguren van Chladni visualiseren de leerlingen geluidsgolven. 
www.ugent.be/museum/nl/scholen

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO): 3de graad
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Sterre (S30) – Gent
  • Contact: