Bezoek aan het Archeologisch Museum

25 leerlingen | 2 lesuren | € 1/deelnemer

De UGent heeft haar eigen Archeologisch Museum dat de rijke verzameling aan oudheidkundige voorwerpen ontsluit naar een breder publiek. Ontdek samen met de leerlingen de archeologische schatten uit alle uithoeken van Europa. Indien er interesse bestaat in een bepaalde focus, een specifiek thema, een periode of een geografische locatie dan kan in onderling overleg een kwaliteitsvolle rondleiding worden ontwikkeld. Laat ons ook de bestaande achtergrondkennis weten, zodat we echt maatwerk kunnen leveren!

  • Doelgroep: Basis- en secundair onderwijs. Het niveau wordt aangepast aan de deelnemers.
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Het Pand – Gent
  • Contact: