Op zoek naar informatie in de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte UGent

 30 leerlingen | 2 lesuren | gratis

We nemen de leerlingen mee op een ontdekkingstocht in de wereld van de wetenschappelijke informatie. Een deskundige gids toont catalogi, bibliografische databases en full-text informatiebronnen. De deelnemers leren hands-on verschillende zoekstrategieën en gaan aan de slag met booleaanse operatoren, Google Scholar en wetenschappelijke internetbronnen … Een presentatie, een korte rondleiding en een interactieve oefening zorgen voor de nodige afwisseling. Naast geschiedenis kunnen ook de vakgebieden letterkunde, wijsbegeerte, kunsten en talen aan bod komen.
www.flw.ugent.be/bibliotheek