Wie schrijft die blijft!

30 leerlingen of leerkrachten | halve dag | gratis

Het schrift werd meer dan 5000 jaar geleden ontwikkeld in Mesopotamië. Na de ontwikkeling van landbouw en veeteelt was ook de maatschappij complexer geworden en ontstond de noodzaak aan structurering van de overdracht van goederen. Dat werd aanvankelijk gedaan d.m.v. een systeem van kleien bollen met kleien telstenen die symbool stonden voor bepaalde goederen (gerst, schapen, bier) en de overdracht ervan. Later werden de telstenen ingedrukt in een stuk klei en tenslotte evolueerde dat systeem tot een pictografisch schriftsysteem waarbij zowel aantallen als goederen d.m.v. een stylus 'getekend' werden in klei. Na vereenvoudiging en eenvormig maken van de symbolen kwam men tenslotte tot het schrift, spijkerschrift genaamd, dat gedurende meer dan 3000 jaar in Mesopotamië gebruikt zou worden. Het spijkerschrift is een gemengd logografisch-syllabografisch systeem, d.w.z. het maakt gebruik van symbolen die hele woorden uitdrukken en symbolen die lettergrepen uitdrukken. Gedurende de lange Mesopotamische geschiedenis werden diverse talen (zowel Semitische als Indo-Europese) geschreven in het spijkerschrift. Tenslotte evolueerde het naar een alfabetisch systeem zoals we dat vandaag nog steeds kennen en gebruiken.
Deze workshop gaat dieper in op het ontstaan en de evolutie van het schrift en leert de deelnemers de verschillende stadia in de ontwikkeling van het schrift kennen door ze actief te leren schrijven op een kleien tablet met een stylus. De deelnemers leren diverse dingen (o.a. hun eigen naam) op kleien tabletten schrijven in spijkerschrift.

  • Doelgroep: Leerlingen en leerkrachten basis- en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, hoger onderwijs. Het niveau wordt aangepast aan de deelnemers.
  • Periode: In onderling overleg 
  • Locatie: In onderling overleg (bv. op school)
  • Contact: