M1 - Algoritmen, probleemoplossend denken en programmeren in Python

Nascholing

25 leerkrachten informatica | 2dagen | € 120/deelnemer

In deze eerste module leggen we de nadruk op het leren werken met de toegankelijke programmeertaal Python en een eerste kennismaking met ‘algoritmen’, m.a.w. ‘hoe lossen we problemen op gebruikmakend van de computer?'. De volgende thema’s komen aan bod: (a) Eenvoudige Python-programma’s schrijven, (b) Functies, strings en lijsten in Python, (c) Wat zijn algoritmen?, (d) De efficiëntie van een algoritme inschatten, (e) Recursie en verdeel-en-heers-algoritmen, (f) Gretige algoritmen, (g) Algoritmen op lijsten en tabellen. De opgedane kennis oefen je in, onder begeleiding, met programmeeroefeningen. Er is geen voorkennis van programmeren vereist. www.leerkrachtenwetenschappen.ugent.be

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO): 2de en 3de graad
  • Periode: Donderdag 20 en maandag 24 september 2018 (9 u. - 16 u.)
  • Materiaal: Deelnemers brengen zelf een laptop mee (optioneel).
  • Locatie: Campus Sterre (S8) - Gent
  • Contact: