M3 – Databanktoegang en webtoepassingen in Java

Nascholing

12 leerkrachten informatica | 2 dagen | € 120/deelnemer

Java is een van de programmeertalen die door de industrie het meest gebruikt wordt voor het schrijven van webtoepassingen. Als leek is het echter niet gemakkelijk om een goede keuze te maken tussen de verschillende 'standaard' bibliotheken die hiervoor worden aangeboden. Wij kiezen voor Spark en JDBC. Het Spark-framework heeft een lage instapdrempel, maar laat nog steeds toe om een professioneel 3-lagenmodel te hanteren bij het opbouwen van je webapplicatie. JDBC is de basisbibliotheek waarmee je vanuit Java SQL-opdrachten naar een databank stuurt en de resultaten ervan opvraagt. In deze derde module van de vierdelige nascholingsreeks Java voor leerkrachten bouw je een eenvoudige CRUD-applicatie voor het beoordelen van films. Hierbij komen de volgende aspecten aan bod: (a) Persistentielaag (databanklaag) opgebouwd met JDBC, (b) Objectgeörienteerde webapplicatie op basis van Spark, met enkele uitbreidingen die het schrijven van een webapplicatie wat minder abstract maken, (c) Presentatielaag gebaseerd op HTML5 en CSS3, met Freemarker voor sjablonen en (d) Java interfaces als 'lijm' tussen databanklaag en Spark. Vereiste voorkennis: je kunt programmeren in Java, maar een diepgaande kennis van objectoriëntatie is niet vereist. Je weet wat een relationele databank is en je hebt een basiskennis van SQL. www.leerkrachtenwetenschappen.ugent.be

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO, BSO, KSO, TSO): 3de graad
  • Periode: Vrijdag 15 en maandag 18 maart 2019 (9 u. – 16 u.)
  • Materiaal: Deelnemers brengen zelf een laptop mee (optioneel).
  • Locatie: Campus Sterre - Gent
  • Contact: