Darwin in reclame

Workshop

25 leerlingen | 1 uur | gratis

Vanuit een evolutionair standpunt kunnen er acht consumentendoelen worden afgeleid: overleven, seks om zichzelf voort te planten, een partner vinden en behouden, een goede relatie hebben met jouw kinderen en/of ouders, een goede relatie hebben met andere familieleden, wederzijdse verbondenheid met anderen, status verwerven en tot een groep behoren. Vele advertenties proberen op een impliciete of expliciete manier in te spelen op een of meerdere van die doelen. Zo speelt Nespresso sterk in op het verwerven van status: George Clooney als representatie van status, het prestigegehalte van de Nespressokoffie, de luxueuze omgevingen ... In deze workshop illustreert Serena D’Hooge van de opleiding Communicatiewetenschappen de verschillende doelen met tal van voorbeelden uit de reclame. Daarnaast krijgen de leerlingen de opdracht om de doelen te rangschikken naar eigen voorkeur en worden ze uitgedaagd om zelf een goed voorbeeld van toepassingen in de reclame te bedenken.