Iedereen reclamewijs, da’s wijs!

Workshop

25 leerlingen | 2 lesuren | gratis

Jongeren hebben reclamewijsheid nodig om als geïnformeerde consumenten om te gaan met reclame. Reclamewijsheid verwijst naar het herkennen van reclame, maar ook naar het begrijpen van de commerciële intenties erachter en het bewust nadenken over reclame. Als jongeren de commerciële intenties van reclame niet begrijpen, worden ze er onbewust door beïnvloed. Nieuwe reclamevormen zijn vaak leuk, interactief en gepersonaliseerd, en dagen op die manier de reclamewijsheid van jongeren uit. Tijdens deze workshop komen verschillende nieuwe reclamevormen aan bod. We stimuleren de leerlingen om bewust na te denken over die reclamevormen (Welke strategie gebruiken de reclamemakers?, Welke emoties wekt deze reclame bij mij op?, Vind ik deze reclame eerlijk?). De begeleiders zijn Steffi De Jans, Dieneke Van de Sompel en Ini Vanwesenbeeck van de opleiding Communicatiewetenschappen.