Televisie van en voor de samenleving - diversiteit in populaire media

Workshop

25 leerlingen | 2 lesuren | gratis

Van de laatste aflevering van Temptation Island tot een journaaluitzending: televisie blijft een van de belangrijkste media die ons dagelijks van beelden over onze samenleving voorziet. Hoewel televisie natuurlijk een luchtig streepje entertainment kan bieden, is het erg leerzaam dieper na te denken over de rol die de oneindige stroom aan beelden speelt in de manier waarop we betekenis geven aan onze eigen leefwereld. Waarom zijn holebipersonages bijna altijd jonge blanke Vlamingen? Waarom worden steeds dezelfde camerastandpunten gebruikt bij mensen met een beperking? Hoe komt het dat we zo vaak (half)naakte vrouwen zien op televisie, maar amper mannen? In deze sessie zullen we aan de hand van actuele voorbeelden en recent wetenschappelijk onderzoek een kritische blik werpen op de mechanismen waarmee televisie een hand heeft in het opbouwen van wat we als normaal of afwijkend beschouwen. De workshop draagt bij tot een genuanceerd inzicht in de verschillende dynamieken die aan het werk zijn in de verbeelding van de werkelijkheid, en illustreert hoe onze beeldcultuur een illusie van objectiviteit creëert, maar allesbehalve objectief is. Door samen televisiefragmenten te bekijken, te analyseren en te bediscussiëren, ontwikkelen de leerlingen een kritische attitude ten aanzien van populaire media. De begeleiders zijn Susan Vertoont en Florian Vanlee van de opleiding Communicatiewetenschappen.