Junior Olympiade Natuurwetenschappen

Wedstrijd

onbeperkt aantal leerlingen | meerdere dagen | € 3/leerling

De Junior Olympiade Natuurwetenschappen richt zich tot jongeren uit de tweede graad secundair onderwijs die aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen in hun lespakket hebben. De bedoeling is leerlingen te enthousiasmeren voor wetenschappen en hen te motiveren om deel te nemen aan de andere olympiades als ze in de derde graad zitten. De Junior Olympiade vaardigt geen leerlingen af naar de internationale Olympiade, maar de besten uit de tweede ronde worden beloond met een gouden, zilveren of bronzen medaille. Inschrijven via www.vonw.be.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO): 2de graad
  • Periode: De data van de rondes kan je op de website vinden.
  • Locatie: De eerste ronde op school, de locaties van de volgende ronde vind je op de website.
  • Contact: