Wat maakt een wetenschapper tot wetenschapper?

Workshop

20 leerlingen | 2 lesuren | € 75/groep

Er leven heel wat misverstanden over wetenschap onder burgers. In deze workshop wordt op dialogische wijze de misverstanden aan de kaak gesteld. Met vragen zoals ‘Wat karakteriseert een wetenschapper? Is wetenschap objectief? Is een wetenschapper creatief? Wanneer is een wetenschappelijke uitspraak betrouwbaar?’ gaan leerlingen op verkenning in het museum van de geschiedenis van de wetenschappen. Ze bevragen centrale stellingen over wetenschap op basis van historische objecten uit de fysica, biologie of chemie. In deze workshop gaan jongeren met elkaar in dialoog en worden ze uitgedaagd hun vooronderstellingen over wetenschap bloot te leggen. www.ugent.be/museum/nl/scholen

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (TSO/KSO/ASO)
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Sterre (S30) – Gent OF Campus Ledeganck (Plantentuin) - Gent
  • Contact: