België voor beginners

Workshop

40 leerlingen | halve dag | gratis

Waarom zit België zo ingewikkeld in elkaar? Hoe komt het dat we naast de federale overheid ook gemeenschappen en gewesten hebben? Wat zijn de taken van de regering, het parlement en de rechter? Deze interactieve workshop beoogt interesse op te wekken en inzicht te verschaffen in de werking van de belangrijkste instellingen en de structuur van ons land. Aan de hand van elektronische stembakjes peilen we naar de kennis van de leerlingen en naar hun visie over de werking en de toekomst van België.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO)
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Aula – Gent
  • Contact: