Coalitievorming

Workshop

25 leerlingen | 2 lesuren | gratis

België brak ooit het wereldrecord regeringsvormen. Waarom is het in ons land toch zo moeilijk om een regering te vormen? In deze workshop leren je leerlingen hoe partijen met uiteenlopende visies compromissen sluiten en samen een regering op poten zetten. Starten doen we met enkele basisregels. Wat vinden onze partijen over de belangrijkste politieke thema’s? Wat zijn de spelregels voor het samenstellen van een regering? Op welke voorwaarden willen partijen met elkaar samenwerken? Daarna worden de leerlingen zelf regeringsonderhandelaar voor een Vlaamse partij. We creëren enkele onderhandelingstafels, waar verschillende fictieve verkiezingsuitslagen de onderhandelingspositie van de partijen bepalen. Elke tafel krijgt tijd om een premier te kiezen en een eenvoudig compromis uit te werken. Maak je klaar voor een politiek schaakspel à la belge! 

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/KSO/TSO)
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Aula – Gent
  • Contact: