Aanbod politiek voor leerlingen ASO

Ik heb een vraag

Digitaal platform

onbeperkt aantal leerlingen en leerkrachten | onbeperkt | gratis

'Ik heb een vraag' is een vraagbaak voor een breed publiek met vragen over wetenschap en technologie. Wie op zoek is naar wetenschappelijke informatie op het internet, maar verloren raakt in het doolhof van websites, of niet helemaal zeker is van de betrouwbaarheid van de gevonden informatie, zit hier goed! Op 'Ik heb een vraag' kan iedereen terecht met (bijna) alle vragen over wetenschap, geschiedenis, taal, politiek, en nog veel meer. Een wetenschapper verbonden aan een Vlaamse wetenschappelijke instelling beantwoordt je vraag persoonlijk. Heb je een specifieke vraag? Ga ervoor! www.ikhebeenvraag.be

 • Doelgroep: Breed publiek, leerkrachten en leerlingen basis- en secundair onderwijs (ASO, BSO, KSO, TSO).

 

Hoe Europa ons leven beïnvloedt

Interactieve lezing

onbeperkt aantal leerlingen en leerkrachten | halve dag | gratis

De Europese Unie is een raadselachtige organisatie. Europese politiek lijkt vreselijk ingewikkeld en slechts dappere specialisten zouden hun weg vinden in de doolhoven rond het Brusselse Schumanplein, waar de Europese instellingen vergaderen, wetten maken en subsidies verdelen. Maar tegelijk is Europa ook heel dichtbij gekomen. De invloed van Europa is op amper twintig jaar tijd spectaculair gegroeid. Er zijn Europese wetten die de post en de spoorwegen liberaliseren, maar er zijn ook wetten die vastleggen hoe een Kinder Surprise-ei er moet uitzien, of hoe rap de ruitenwisser van een tractor over en weer moet gaan. De inrichting van een varkensstal is Europees gereglementeerd, net als min of meer ons hele milieubeleid. Maar daarnaast zijn er ook terreinen waar het allemaal veel moeilijker lijkt te gaan: een gemeenschappelijk buitenlands beleid, de vluchtelingencrisis, de relatie met Amerika, de Brexit … Tijdens deze interactieve lezing legt Hendrik Vos uit hoe buitengewoon groot de impact van de Europese Unie is geworden, en waar vandaag de problemen zitten. Waarom lukt het op sommige vlakken wél en op andere helemaal niet om uit de startblokken te raken? En hoe moet het nu verder, zonder de Britten? We haken in op de actualiteit van het moment, en uiteraard is er alle ruimte voor vragen of bedenkingen van de leerlingen.

 • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO)
 • Periode: In onderling overleg
 • Locatie: Campus Aula – Gent
 • Contact: 

 

Coalitievorming

Workshop

25 leerlingen | 2 lesuren | gratis

België brak ooit het wereldrecord regeringsvormen. Waarom is het in ons land toch zo moeilijk om een regering te vormen? In deze workshop leren je leerlingen hoe partijen met uiteenlopende visies compromissen sluiten en samen een regering op poten zetten. Starten doen we met enkele basisregels. Wat vinden onze partijen over de belangrijkste politieke thema’s? Wat zijn de spelregels voor het samenstellen van een regering? Op welke voorwaarden willen partijen met elkaar samenwerken? Daarna worden de leerlingen zelf regeringsonderhandelaar voor een Vlaamse partij. We creëren enkele onderhandelingstafels, waar verschillende fictieve verkiezingsuitslagen de onderhandelingspositie van de partijen bepalen. Elke tafel krijgt tijd om een premier te kiezen en een eenvoudig compromis uit te werken. Maak je klaar voor een politiek schaakspel à la belge! 

 • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/KSO/TSO)
 • Periode: In onderling overleg
 • Locatie: Campus Aula – Gent
 • Contact:

 

Word politicus voor een dag

Workshop

30 leerlingen | 2 lesuren | gratis

In deze workshop maken je leerlingen harde budgettaire keuzes, stellen ze een partijprogramma op en voeren ze een debat in verkiezingsstrijd. Een politicoloog analyseert de situatie. Laat je leerlingen in de huid van een politicus kruipen en meedingen naar de burgemeestersjerp van de fictieve stad ‘Lichrosto'! 

 • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO), volwassenenonderwijs, hoger onderwijs
 • Periode: In onderling overleg
 • Locatie: Campus Aula – Gent
 • Contact: 

 

Dag van de Wetenschap

Wetenschapsfestival

onbeperkt aantal leerlingen en leerkrachten | hele dag | gratis

Op de Dag van de Wetenschap is iedereen wetenschapper voor één dag! Het is het grootste wetenschapsevenement in Vlaanderen en Brussel. Iedereen doet eraan mee: innovatieve bedrijven, universiteiten en hogescholen, musea, doe-centra, sterrenwachten en onderzoeksinstellingen. Op de Dag van de Wetenschap komen leerlingen op plaatsen waar ze anders niet binnen mogen. Ze ontdekken er uitvindingen en luisteren er naar professoren en onderzoekers. Hun demonstraties zetten hun wereld helemaal op zijn kop. Of ze kunnen zelf de handen uit de mouwen steken in boeiende workshops. Het WoooW-festival is een van de vele activiteiten die je met je leerlingen kan bezoeken in Gent tijdens de Dag van de Wetenschap. Tientallen wetenschappers van Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, KU Leuven, Odisee en Universiteit Gent zijn die dag present om leerlingen te laten proeven van hun onderzoek. www.wooowfestival.be en www.dagvandewetenschap.be

 • Doelgroep: Basis- en secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO), leerkrachten en breed publiek
 • Periode: zondag 24 november 2019
 • Locatie: Op meerdere locaties in Vlaanderen en Gent. Ook op Campus Kortrijk.
 • Contact:

 

  Verkiezingsprogramma’s

  Workshop

  24 leerlingen | 2 à 3 lesuren | gratis

  Deze workshop op de campus bestaat uit twee delen. We starten met een citatenspel. Hier tonen we recente citaten waarbij een partijstandpunt wordt ingenomen ten opzichte van een bepaalde beleidskwestie of actueel vraagstuk. De leerlingen moeten raden van welke partij het gegeven standpunt is. Op die manier verwerven ze inzicht in het Vlaamse partijlandschap en de verschillende ideologieën. In het tweede deel organiseren we een debat. Hier kruipen de leerlingen in de huid van de partijvoorzitter van een van de zes Vlaamse partijen en gaan ze met elkaar in debat over een aantal maatschappelijk relevante thema’s (sociale zekerheid, milieu, integratie en migratie …). De leerlingen krijgen de tijd om een aantal krantenartikelen en relevante passages uit partijprogramma’s te raadplegen ter voorbereiding van het debat. Deze workshop wordt begeleid door Nicolas Bouteca en Bram Wauters van de opleiding Politieke wetenschappen. 

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/KSO/TSO)
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Aula – Gent
  • Contact:

   

  Beoordeling van politieke kandidaten

  Workshop

  50 leerlingen | 1 lesuur | gratis

  Aan de hand van een experiment gaan Bram Wauters en Robin Devroe van de opleiding Politieke wetenschappen na hoe kiezers politieke kandidaten percipiëren en beoordelen. Hiertoe werden een aantal fictieve kandidatenprofielen uitgewerkt. Tijdens de workshop op de campus beoordelen de leerlingen de kandidaten op verschillende vlakken en vullen ze een online survey in. Achteraf bespreken we de opzet van het experiment en is er tijd voor een kritische reflectie en nabespreking.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/KSO/TSO)
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Aula – Gent
  • Contact:

   

  Eerlijke handel / Fair Trade

  Workshop

  25 leerlingen | 2 lesuren | gratis

  Kledij uit Bangladesh, iPhones uit China, ananassen uit Costa Rica ... Hoe ethisch is het om die producten te kopen? Deze workshop behandelt de problematiek van eerlijke handel en bestaat uit drie delen. Eerst schetsen we de situatie door op interactieve wijze de leerlingen bewust te maken van de gevolgen van het huidig handelssysteem voor mens en milieu. Daarnaast leggen we de complexiteit van wereldhandel uit door dieper in te gaan op waardeketens en de rol van de verschillende relevante actoren zoals bedrijven, de Wereldhandelsorganisatie en de EU. Ten slotte gaan we op zoek naar manieren om eerlijke handel te stimuleren. In een gesprek met de leerlingen denken we na over alternatieven in de markt, politiek en maatschappij. De workshop wordt begeleid door Jan Orbie, Ferdi De Ville en Deborah Martens (Centrum EU-Studies, Politieke wetenschappen), en Annelien Gansemans en Eline D’Haene (Landbouweconomie).

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/KSO/TSO)
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Aula – Gent
  • Contact: