Verkiezingsprogramma’s

Workshop

24 leerlingen | 2 à 3 lesuren | gratis

Deze workshop op de campus bestaat uit twee delen. We starten met een citatenspel. Hier tonen we recente citaten waarbij een partijstandpunt wordt ingenomen ten opzichte van een bepaalde beleidskwestie of actueel vraagstuk. De leerlingen moeten raden van welke partij het gegeven standpunt is. Op die manier verwerven ze inzicht in het Vlaamse partijlandschap en de verschillende ideologieën. In het tweede deel organiseren we een debat. Hier kruipen de leerlingen in de huid van de partijvoorzitter van een van de zes Vlaamse partijen en gaan ze met elkaar in debat over een aantal maatschappelijk relevante thema’s (sociale zekerheid, milieu, integratie en migratie …). De leerlingen krijgen de tijd om een aantal krantenartikelen en relevante passages uit partijprogramma’s te raadplegen ter voorbereiding van het debat. Deze workshop wordt begeleid door Nicolas Bouteca en Bram Wauters van de opleiding Politieke wetenschappen. 

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/KSO/TSO)
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Aula – Gent
  • Contact: