Verkiezingsprogramma’s

Workshop

24 leerlingen | 2 à 3 lesuren | gratis

Nicolas Bouteca en Bram Wauters van de opleiding Politieke wetenschappen begeleiden de workshop die bestaat uit 2 delen. Ze starten met een citatenspel. Hierbij worden recente citaten getoond waarbij een partijstandpunt wordt ingenomen ten opzichte van een bepaalde beleidskwestie of actueel vraagstuk. De leerlingen moeten raden van welke partij het gegeven standpunt is. Op die manier verwerven ze een inzicht in het Vlaamse partijlandschap en de verschillende ideologieën.
In het tweede deel wordt een debat georganiseerd. Hierbij kruipen de leerlingen in de huid van de partijvoorzitter van één van de 6 Vlaamse partijen en gaan met elkaar in debat over een aantal maatschappelijk relevante thema’s (bv. sociale zekerheid, milieu, integratie en migratie …). De leerlingen krijgen de tijd om een aantal krantenartikelen en relevante passages uit partijprogramma’s te raadplegen ter voorbereiding van het debat.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (TSO/KSO/ASO)
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Aula – Gent
  • Contact: