Wegwijs in het Belgisch institutioneel labyrint

Nascholing

20 leerkrachten | hele dag | gratis

Sinds 1970 is België geëvolueerd van een unitair land naar een federale staat. Die evolutie heeft geleid tot een toename van de institutionele complexiteit. Het federaliseringsproces en de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten staan centraal in deze nascholing. Deze workshop voor leerkrachten verschaft op interactieve wijze inzicht in de samenstelling en de beslissingsbevoegdheid van de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. We zullen ingaan op de totstandkoming van regelgeving en de hiërarchie van de rechtsnormen. De workshop staat ook stil bij belangrijke historische ontwikkelingen op het vlak van stemrecht, taal en het federaliseringsproces om de huidige stand van zaken beter te begrijpen. Ten slotte werpen we een blik op de toekomst van België.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO), volwassenenonderwijs, hoger onderwijs
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Aula – Gent
  • Contact: