Praktisch

Hoe een klasbezoek reserveren?

Zodra u een keuze gemaakt heeft uit het aanbod, neemt u contact op met de begeleider van het initiatief. Die kan u meer vertellen over de inhoud, de duur, de moeilijkheidsgraad van de aangeboden activiteit. Een universiteitsbezoek plannen gebeurt steeds in onderling overleg, zo kunnen de mogelijkheden samen bekeken worden. Let op: het aantal plaatsen en workshops is soms beperkt.

Lunch

Na onderling overleg kunnen klasgroepen een lokaal ter beschikking krijgen om te lunchen. Dit is evenwel niet altijd mogelijk. Maak hierover concrete afspraken met de contactpersoon. Enkel in Campus Kortrijk kunnen bezoekers lunchen in het studentenrestaurant. Op de andere UGent-locaties is dit vrijwel altijd onmogelijk.

Vervoer

De school organiseert het vervoer naar de verschillende campussen. Ook indien meerdere sessies gecombineerd worden, dient de school zelf in te staan voor de transfer tussen de verschillende locaties.

STEM

Onze samenleving heeft meer mensen met een STEM-profiel nodig. Mensen met een neus voor wiskunde, exacte wetenschappen, ingenieurswetenschappen, techniek en technologie. De voorbije jaren heeft de Vlaamse regering het STEM-actieplan uitgewerkt. Bij de initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van het actieplan staat een STEM-logo. Meer info is te vinden op www.stemopschool.be

Workshop op school?

De meeste workshops vinden plaats in de gebouwen van de universiteit. Sommige workshops kunnen ook bij jou in de klas georganiseerd worden. De mogelijkheden worden best samen met de contactpersoon besproken.