A, B, C, D … aan jou de keuze

Workshop

100 leerlingen | halve dag | gratis

Op een ervaringsgerichte wijze maken de leerlingen tijdens deze workshop kennis met een ‘echte’ examensituatie op universitair niveau. Na het kritisch lezen/analyseren van actuele wetenschappelijke teksten vragen we hen om representatieve meerkeuzevragen op te lossen. Tijdens de interactieve feedback (met gebruik van stembakjes) krijgen de leerlingen antwoorden op vragen als: Welke (studie)vaardigheden zijn belangrijk bij het bestuderen van academische teksten? Welke aanpak is succesvol bij het afleggen van multiplechoice-examens?

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO): 6de jaar
  • Periode: In onderling overleg
  • Materiaal: Deelnemers brengen schrijfmateriaal mee.
  • Locatie: Campus Dunant – Gent
  • Contact: