Initiatieven voor studiekiezers

De overstap van het secundair onderwijs naar de universiteit is voor velen een sprong in het duister en roept heel wat vragen op. Studiekiezers verdienen kwaliteitsvolle en objectieve info. De Universiteit Gent neemt op dat vlak heel wat initiatieven waarvan we jullie als leerkrachten op de hoogte wensen te houden omdat jullie een belangrijke rol spelen in het studiekeuzeproces van je leerlingen. Als leerkracht ben je trouwens ook meer dan welkom!

SIMON

SIMON is een online zelfevaluatie-instrument dat studiekiezers toelaat na te gaan welke opleidingen in het hoger onderwijs aansluiten bij hun interesses en vaardigheden. SIMON kan een antwoord geven op twee vragen: welke opleidingen sluiten aan bij hun persoonlijke interesses? En wat zijn hun slaagkansen in die opleidingen? Een interessevragenlijst resulteert in een persoonlijk profiel en een overzicht van mogelijke
opleidingen die bij dat profiel passen. In SIMON zijn alle opleidingen van Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen opgenomen. Om te weten te komen wat hun slaagkansen zijn voor bepaalde opleidingen worden competenties getest: woordenschat, wiskunde, begrijpend lezen, studeervaardigheden, testangst, motivatie en academisch zelfvertrouwen. www.vraaghetaansimon.be


Website studiekiezer

Kies de bacheloropleiding die bij je past! Met die boodschap richt de website zich tot de studiekiezers. De leerlingen vinden hier informatie over de inhoud van alle opleidingen van de UGent, het bijhorende studieprogramma, de toelatingsvoorwaarden, het studiegeld, de infomomenten, de voorbereidende initiatieven … Bovendien kunnen ze ook zoeken op basis van interessegebieden. Die zoekfunctie maakt al een eerste selectie uit het aanbod van de UGent en helpt studiekiezers in hun keuzeproces. www.studiekiezer.UGent.be

Brochures

De UGent heeft heel wat brochures in functie van de studiekeuze: over de opleidingen, over studeren aan de UGent, over op kot gaan en over studiekosten. Vraag de brochures online aan via www.ugent.be/brochures.

Open Lessen

Voor wie nieuwsgierig is naar hoe het er echt aan toe gaat tijdens de lessen op de universiteit zijn er de Open Lessen. Leerlingen ervaren dan – in aanwezigheid van de eerstejaarsstudenten van een opleiding van hun keuze – welke sfeer er in een auditorium/leszaal heerst, hoelang de les duurt en wat de verschillen met het secundair onderwijs zijn (academisch taalgebruik, tempo, abstractieniveau, interactie …). Kortom, als bachelorstudent-voor-één-dag kunnen ze vrijblijvend komen ‘proeven’ van het universitaire onderwijs. De Open Lessen zijn divers van aard en onderwerp en staan zowel in de herfst- als in de krokusvakantie geprogrammeerd. www.UGent.be/openlessen

Straks student aan de UGent - Infosessie hoger onderwijs voor laatstejaars en ouders

In deze algemene infosessie over studeren in het hoger onderwijs krijgen leerlingen en hun ouders uitleg over studeren aan de UGent, de studieaanpak, de flexibilisering, het leerkrediet, de studiekosten en huisvesting. www.UGent.be/straksstudent

Try-outs

Voor wie te weten wil komen hoe het studeren op zich in een academische context in elkaar zit, organiseert de UGent een aantal Try-outs. Die gaan een heel stuk verder dan de Open Lessen want er wordt een serieuze inspanning van de leerlingen gevraagd. Leerlingen nemen actief deel aan een opgenomen les waarna ze examenvragen moeten oplossen. Er wordt m.a.w. vooral gefocust op algemene studeervaardigheden en verwerkingsstrategieën. Die moeten hen helpen – los van een specifieke opleiding – een academische leerinhoud efficiënt en effectief onder de knie te krijgen zodat ze maanden later daarover succesvol examens kunnen afleggen. De Try-outs zijn zowel bedoeld voor leerlingen die nog twijfelen tussen een academische en een professionele opleiding als voor hen die al gekozen hebben voor een academische opleiding maar hun keuze nog even willen aftoetsen. De ervaringsgerichte benadering van de Try-outs doet leerlingen knopen doorhakken i.f.v. hun studiekeuze: “Met welke leerstof ben ik bereid dat soort leerproces te doorlopen tijdens mijn opleiding aan de universiteit?” Op die manier kunnen ze een vlotte start voorbereiden. Als leerkracht ben je ook welkom op één van de Try-outs: zo ervaar je zelf het proces dat leerlingen doorlopen. www.UGent.be/tryouts

Sid-ins

Het Departement Onderwijs en de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) organiseren tijdens de eerste maanden van het jaar in elke Vlaamse provincie een SID-in beurs. SID-in staat voor Studie informatiedagen. Het opzet van de SID-ins is om de laatstejaars secundair onderwijs kennis te laten maken met de studiemogelijkheden na het secundair onderwijs en hen zo te ondersteunen in hun studiekeuze(proces). Ook de Universiteit Gent is aanwezig op de SID-in beurzen. Studieadviseurs en informanten uit alle faculteiten staan ter beschikking om vragen te beantwoorden. www.onderwijs.vlaanderen/sidin

Infodagen

Op de infodag krijgen leerlingen uitleg over het studieprogramma en de verwachtingen van de opleiding. Ze kunnen ter plaatse de cursussen inkijken en op een informele manier studenten, proffen en assistenten ontmoeten. Soms is er een rondleiding gepland of kunnen ze een kijkje nemen in de laboratoria en/of praktijklokalen. www.UGent.be/infodagen

Bachelorbeurs

De Bachelorbeurs is bedoeld voor laatstejaarsleerlingen secundair onderwijs die om een of andere reden een infodag hebben gemist. Het is een beursformule zonder uitgebreide infosessies. Leerlingen kunnen er vragen stellen aan de studieadviseurs en de informanten uit de faculteiten, net zoals op de SID-in beurs. De informatie is bijgevolg beperkter dan op de infodag per opleiding. www.UGent.be/bachelorbeurs

Afdeling Studieadvies

Hebben leerlingen nog vragen over hun studiekeuze of wensen ze een persoonlijk gesprek? De studieadviseurs van de afdeling Studieadvies staan ter beschikking van toekomstige studenten en hun ouders. Voor een uitgebreide babbel is het wel wenselijk vooraf een afspraak te maken. www.UGent.be/studieadvies