10 voor taal: mondelinge taalvaardigheid evalueren

Nascholing

20 leerkrachten | halve dag prijs overeen te komen

Deze workshop gaat dieper in op de ontwikkeling en evaluatie van mondelinge testen. Een belangrijke focus ligt op het opstellen van de opdracht: waarmee houd je rekening in je vraagstelling? Hoe zorg je ervoor dat er voldoende taalproductie is? Zit het wel goed met de validiteit: test ik echt wat ik wil testen? En de betrouwbaarheid: test ik op een consequente manier en is dat op dezelfde manier als mijn collega? De onderzoekers bespreken een aantal voorbeeldtaken en gaan samen met de deelnemers op zoek naar mogelijke verbeteringen in de opdrachtformulering van mondelinge testen. Nadien worden enkele bestaande evaluatiematrices (het globaal impressieoordeel vs. het analytisch model) onder de loep genomen. Deelnemers kunnen die achteraf dan integreren in de eigen klaspraktijk. Er wordt ingezoomd op de evaluatiecriteria en de ermee corresponderende beoordelingsschaal. Als afsluiter geven de onderzoekers nog enkele tips mee aan de deelnemers zodat ze niet in bekende valkuilen zoals normversmalling en sequentie-effect trappen. www.uct.ugent.be/open-aanbod/nascholingen-taaldocenten

  • Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs (BSO/TSO/KSO/ASO), volwassenenonderwijs, hoger onderwijs
  • Periode: In onderling overleg
  • Materiaal: Deelnemers brengen pen en papier mee.
  • Locatie: In onderling overleg (bv. op school)
  • Contact: