De cursist keert tevreden terug: motiverend lesgeven

Nascholing

20 leerkrachten | halve dag | prijs overeen te komen

Lesgeven aan volwassenen vereist een specifieke aanpak en heel wat creativiteit. Voor volwassen cursisten zijn motivatie en plezier vaak de belangrijkste redenen voor het volgen én het voortzetten van een bepaalde cursus. Lesgevers die hun cursisten aan de lessenreeks willen binden, spelen dus het best in op beide aspecten: het taalaspect en het sociale aspect. Maar hoe doe je dat? Dit atelier vertrekt van een aantal good practices uit het cursustraject Italiaans aan het UCT. Enkele kleine ingrepen die er werden toegepast, hebben hun effect niet gemist. Niet enkel de betrokkenheid van de cursisten verhoogde, maar ook de doorstroming naar een hoger niveau verliep vlotter. De tips and tricks hebben ook hun nut bewezen bij andere taaltrajecten en op meerdere niveaus. De basis van dit atelier is telkens een concrete probleemstelling recht uit de praktijk gegrepen: ‘Hoe hou je de interesse levend tijdens een vakantieperiode?’ en ‘Hoe organiseer je creatieve spreekoefeningen?’. www.ugent.be/lw/uct/nl/cursussen

  • Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs (BSO/TSO/KSO/ASO), volwassenenonderwijs, hoger onderwijs
  • Periode: In onderling overleg
  • Materiaal: Deelnemers brengen pen en papier mee.
  • Locatie: In onderling overleg (bv. op school)
  • Contact: