Echt of nep? Authentiek lesmateriaal in de taalles

Nascholing

20 leerkrachten | halve dag | prijs overeen te komen

Het internet is een bron van goed en bruikbaar authentiek materiaal voor taallessen. Maar je moet weten waar je het kunt vinden. En wat je ermee zult doen. Hoe zorg je ervoor dat dit authentiek materiaal een meerwaarde biedt tegenover het vaste handboek dat je normaal gezien gebruikt? We reflecteren hiervoor over een aantal vormen van authentiek materiaal, zoals krantenartikelen, affiches, weerberichten, strips, liedjes, films en nieuwsberichten op radio en televisie. We bespreken welke oefeningentypes geschikt zijn en hoe je zowel op lage als hoge niveaus van taalverwerving authentiek materiaal kunt inzetten. Vertrekken doen we vanuit een aantal concreet uitgewerkte voorbeelden die ons doen reflecteren over de meerwaarde van authentiek materiaal, de voor- en nadelen van bepaalde vormen en de verschillende oefeningentypes op de niveaus van het Europees Referentiekader voor Talen. Daarna ontwikkel je zelf een aantal opdrachten bij authentiek materiaal zodat je die meteen kunt meenemen naar je eigen lespraktijk. Op het eind van de workshop zijn de deelnemers zich bewust van de meerwaarde van authentiek materiaal. Ze kunnen een adequate selectie maken van authentiek materiaal voor hun eigen doelgroep en kunnen aangepaste en afwisselende opdrachten ontwikkelen op verschillende niveaus van het Europees Referentiekader. www.ugent.be/lw/uct/nl/cursussen

  • Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs (BSO/TSO/KSO/ASO), volwassenenonderwijs, hoger onderwijs
  • Periode: In onderling overleg
  • Materiaal: Deelnemers brengen pen en papier mee.
  • Locatie: In onderling overleg (bv. op school)
  • Contact: