Graphic novels en strips

Les - Lezing

20 leerkrachten | 2 lesuren | gratis

In deze sessie verkennen we strips en graphic novels. We bekijken aspecten die belangrijk zijn voor het taal- en literatuuronderwijs. Hoe lees je ze? Verschillen ze van romans of poëzie? Wat is de verhouding tussen woord & beeld? Wat zijn de thema’s die aan bod komen? Hoe verhouden ze zich tot de literatuur en cultuur die we kennen? We bespreken mogelijkheden om ze in de klas te brengen. We sluiten af met enkele interessante praktijkvoorbeelden. Welke toevoegde waarde kan de graphic novel bieden aan het taal- en literatuuronderwijs?

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO), volwassenenonderwijs, hoger onderwijs
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent
  • Contact: