Het doel heiligt de middelen: van doelstelling tot lesmateriaal

Nascholing

20 leerkrachten | halve dag | prijs overeen te komen

Doelstellingen zijn vaak vaag geformuleerd en het is niet evident om onmiddellijk te zien hoe je een doelstelling kan omzetten naar bruikbaar lesmateriaal met interactieve opdrachten. De nascholing start meteen met twee voorbeelden: eentje over woordenschat en een ander over lezen. De deelnemers gaan op zoek naar relevante doelstellingen en denken na over de concrete uitwerkingsmogelijkheden. De deelnemers onderzoeken hoe verschillende handboeken een leerlijn uitwerken en gaan zo zelf aan de slag. Bedoeling van de nascholing is het beter kunnen beoordelen van bestaande leergangen en het efficiënter kunnen aanmaken van eigen leermateriaal. Het Europees Referentiekader voor Talen wordt gebruikt als basis. www.uct.ugent.be/open-aanbod/nascholingen-taaldocenten

  • Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs (BSO/TSO/KSO/ASO), volwassenenonderwijs, hoger onderwijs
  • Periode: In onderling overleg
  • Materiaal: Deelnemers brengen pen en papier mee.
  • Locatie: In onderling overleg (bv. op school)
  • Contact: