Hoe snel en adequaat neem jij een vertaalbeslissing?

Workshop

25 leerlingen | 2 lesuren | gratis

In deze workshop ondergaan de leerlingen een proef die de snelheid en accuraatheid van hun vertalingen van Engelse zinnen in het Nederlands zal meten. De leerlingen kunnen de resultaten van een medeleerling analyseren en vergelijken met die van studenten uit de opleidingen van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie. Ze leren ook over procesonderzoek in de vertaalwetenschap, over cognaten en tweetaligheid.

  • Doelgroep: Basisonderwijs: het niveau wordt aangepast aan de deelnemers, secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO), volwassenenonderwijs, hoger onderwijs
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Mercator – Gent
  • Contact: