Instaptest Duits

Leerplatform

onbeperkt | 50 lesuren | gratis

Wie wil te weten komen of de opleiding Taal- en letterkunde met optie Duits aan de Universiteit Gent zijn of haar ding is, kan dat testen met deze instaptest. Om te weten wat de opleiding Duits precies omvat, kun je voortaan niet alleen deelnemen aan onze voorbereidingscursus (in september). Je kunt vanaf nu ook gebruik maken van onze instaptest. De test is niet bedoeld als toelatingsproef, maar wel als een mogelijkheid om het aanbod te verkennen. De instaptest is ingebed in de digitale test- en oefenomgeving van de afdeling Duits. Opgelet: de tests geven een beeld van het niveau dat aan het einde van het eerste bachelorjaar verwacht wordt. Ook studenten zonder voorkennis kunnen instappen in de opleiding. Het leerplatform wordt ook tijdens de opleiding gebruikt voor zelfstudie. www.ilias.ugent.be