Instaptest Duits

Leerplatform

onbeperkt aantal leerlingen | 50 lesuren | gratis

Om te weten te komen wat de opleiding Taal- en letterkunde met optie Duits precies omvat, kunnen leerlingen - naast deelnemen aan onze voorbereidingscursus in september - ook gebruikmaken van onze instaptest. De test is geen toelatingsproef, maar een mogelijkheid om het aanbod te verkennen. De instaptest is ingebed in de digitale test- en oefenomgeving van de afdeling Duits. Opgelet: de tests geven een beeld van het niveau dat aan het einde van het eerste bachelorjaar verwacht wordt. Ook studenten zonder voorkennis kunnen instappen in de opleiding. Studenten gebruiken het leerplatform ook tijdens de opleiding voor zelfstudie. www.ilias.ugent.be