Latijn: zomercursus

Cursus

25 leerlingen30 lesuren gespreid over twee weken | € 250/€ 130

De zomercursus is bedoeld voor iedereen met een minimale basis Latijn (lager secundair) die de Latijnse morfologie en syntaxis beter wil beheersen met het oog op het vlot lezen van gevarieerde teksten. www.ugent.be/lw/uct/nl/cursussen/latijn/latijn-zomercursus.htm

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (BSO/TSO/KSO/ASO), volwassenenonderwijs, hoger onderwijs
  • Periode: De kalender vind je op de website of kun je navragen bij de contactpersoon.
  • Locatie: Campus Ufo - Gent
  • Contact: en