Lerenderwijs spelen: uitdagende taaltaken

Nascholing

20 leerkrachten | halve dag | prijs overeen te komen

Taalleerkrachten van (jonge) kinderen maken gretig gebruik van spelvormen om het leerproces op te fleuren. Bij een ouder publiek kijken docenten veeleer neer op die manier van aanpakken. Het zou ‘kinderachtig’ zijn of erger nog: ‘tijdverlies’. Het gepast incorporeren van spelelementen maakt het taalverwervingsproces net dynamischer en stimuleert het gebruik van meerdere leerstijlen binnen een context. Bovendien kan het interactieve karakter ervan de drempel verlagen om ongedwongen te communiceren met studenten en docenten. Met deze workshop willen we de vooroordelen rond spelenderwijs leren ontkrachten en er actief mee aan de slag gaan in verschillende talen en op meerdere niveaus. www.ugent.be/lw/uct/nl/cursussen

  • Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs (BSO/TSO/KSO/ASO), volwassenenonderwijs, hoger onderwijs
  • Periode: In onderling overleg
  • Materiaal: Deelnemers brengen pen en papier mee.
  • Locatie: In onderling overleg (bv. op school)
  • Contact: