Literatuur als dialoog - gastlessen over vluchtelingen en migratie in de Nederlandse literatuur

Les - Lezing

25 leerlingen | 2 lesuren | gratis

Via deze gastlessen kunnen leerlingen kennismaken met letterkundig onderzoek. De lessen vertrekken van de idee dat literatuur gekenmerkt wordt door complexiteit, verbeelding en talige creativiteit: literaire teksten staan in een gelaagde dialoog met de omringende werkelijkheid. Die dialoog wordt daar niet geëxpliciteerd zoals in theoretische of filosofische teksten, maar wel door de lezer beleefd. We brengen de leerlingen in aanraking met een of twee teksten uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis (middeleeuwen, vroegmoderne tijd, hedendaagse periode), aan de hand waarvan we de brug slaan naar actuele kwesties. Dit jaar staat het thema vluchtelingen en migratie centraal: een thema dat we terugvinden in Renout van Montalbaen, Bredero’s Spaanschen Brabander en Ilja Leonard Pfeijffers La Superba

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/KSO/TSO): 3de graad
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: In onderling overleg (bv. op school)
  • Contact: