Literatuur als dialoog - gastlessen over vluchtelingen en migratie in de Nederlandse literatuur

Les - Lezing

25 leerlingen | 2 lesuren | gratis

Deze gastlessen bieden de mogelijkheid om leerlingen te laten kennismaken met letterkundig onderzoek. De lessen vertrekken van de idee dat literatuur gekenmerkt door complexiteit, verbeelding en talige creativiteit: literaire teksten staan in een gelaagde dialoog met de omringende werkelijkheid. Die dialoog wordt daar niet geëxpliciteerd zoals in theoretische of filosofische teksten, maar wel door de lezer beleefd. De leerlingen worden in de les met een of twee teksten uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis (middeleeuwen, vroegmoderne tijd, hedendaagse periode) in aanraking gebracht, aan de hand waarvan de lesgevers de brug slaan naar actuele kwesties. Dit jaar staat het thema vluchtelingen en migratie centraal: een thema dat in Renout van Montalbaen, Bredero’s Spaanschen Brabander en Ilja Leonard Pfeijffers La Superba in zijn veelkantigheid getoond wordt. 

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/KSO/TSO): 3de graad
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: In onderling overleg (bv. op school of op de Campus Boekentoren - Gent)
  • Contact: