Omdat ik het wil: leerstijlen en motivatie

20 leerkrachten | halve dag | prijs overeen te komen

Een korte theoretische inleiding werpt wat meer licht op de verschillende leerstijltheorieën (bv. Kolb, Myers Briggs, VARK en Vermun). De deelnemers zijn zo in staat om de zes cruciale leercompetenties voor studenten (zelfkennis, zelfsturing, samenwerken, relateren/structureren, concretiseren en kritisch verwerken) te plaatsen in een breder kader. Die kennis is noodzakelijk om de taaldocenten, via geleide oefeningen, te confronteren met de eigen leer- en doceerstijlen. Samen denken de deelnemers na over welk effect de verschillende leerstijltheorieën kunnen hebben op het verloop van de eigen lespraktijk. Hoe kan de taalverwerving en het leerproces vlotter en aangenamer verlopen? Ten slotte krijgen de deelnemers een volledige voorstelling van de praktische taaltool ‘Handwijzer voor Taaldocenten’. De handwijzer vormt een concrete vertaling van algemene doceer- en studietips naar de specifieke context van taalonderwijs. www.uct.ugent.be/open-aanbod/nascholingen-taaldocenten

  • Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs (BSO/TSO/KSO/ASO), volwassenenonderwijs, hoger onderwijs
  • Periode: In onderling overleg
  • Materiaal: Deelnemers brengen pen en papier mee.
  • Locatie: In onderling overleg (bv. op school)
  • Contact: