Singing a chanson: niet altijd hetzelfde liedje!

Nascholing

20 leerkrachten | halve dag | prijs overeen te komen

Een lied is vaak het eerste contact met een vreemde taal. Iedereen heeft vast een lied jaren fonetisch meegezongen zonder de tekst ervan écht te begrijpen. Zo’n ervaring geeft de taaldocent het ideale aanknopingspunt om dieper in te gaan op de talige en culturele aspecten (preposities, werkwoordstijden, tijdsgeest, historische gebeurtenissen enz.) van bekende en minder bekende liedjes. In de workshop bekijken de deelnemers de verschillende manieren waarop liedjes geïntegreerd kunnen worden in de taallessen. Door te luisteren naar liedjes en het maken van opdrachten ontdekken ze de mogelijkheden om muziek een prominentere plaats in de taalklas te geven. Zo kunnen liederen de ideale aanleiding tot spreek- en schrijfoefeningen betekenen, of bijna ongemerkt de woordenschat verrijken, of zelfs het gebruik van een grammaticaal item versterken etc. www.uct.ugent.be/open-aanbod/nascholingen-taaldocenten

  • Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs (BSO/TSO/KSO/ASO), volwassenenonderwijs, hoger onderwijs
  • Periode: In onderling overleg
  • Materiaal: Deelnemers brengen pen en papier mee.
  • Locatie: In onderling overleg (bv. op school)
  • Contact: