Spieken vereist: peer feedback

20 leerkrachten | halve dag | prijs overeen te komen

Bij peer feedback en peer assessment beoordelen leerlingen/studenten elkaars prestaties. Kunnen ze eigenlijk wel elkaars taalproductie beoordelen? Beoordelen ze niet iedereen sowieso positief? Hoe kan een docent dergelijk complex proces efficiënt begeleiden? Deze workshop demonstreert adequaat hoe peer feedback ingezet kan worden in ieders lespraktijk. Op basis van reële voorbeelden proberen de deelnemers te achterhalen hoe leerlingen/studenten vaardigheden opbouwen om een medeleerling/student correct te beoordelen. Er wordt ook nagegaan welke leerwinst ze halen uit het geven van peer feedback. De deelnemers onderzoeken hoe een taaldocent zich meer als coach dan als beoordelaar kan profileren. Telkens wordt de link naar de eigen praktijk gelegd zodat alle tips en tricks meteen inzetbaar zijn in de klas. www.uct.ugent.be/open-aanbod/nascholingen-taaldocenten

  • Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs (BSO/TSO/KSO/ASO), volwassenenonderwijs, hoger onderwijs
  • Periode: In onderling overleg
  • Materiaal: Deelnemers brengen pen en papier mee.
  • Locatie: In onderling overleg (bv. op school)
  • Contact: