Sprechen wir Deutsch!

Workshop

25 leerlingen | 1 lesuur | gratis

De workshop toont leerlingen uit het secundair of de opleiding Toegepaste taalkunde (Duits) bij hun interesseveld aansluit. Doel is de leerlingen inzicht te geven in hoe mondelinge vaardigheden in het Duits op universitair niveau ingeoefend worden.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (BSO/TSO/KSO/ASO), volwassenenonderwijs, hoger onderwijs
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: In onderling overleg (bv. op school)
  • Contact: