Spreken is goud: motiverende werkvormen voor spreken en gespreksvaardigheid

Nascholing

20 leerkrachten | halve dag | prijs overeen te komen

Aan welke kenmerken beantwoordt een goede spreekoefening? Stap voor stap ontrafelen de deelnemers samen met de onderzoekers welke concrete werkvormen succesvol blijken in de klas. De deelnemers bestuderen in detail de descriptoren van spreken en gespreksvaardigheid die beschreven staan in het Europees Referentiekader voor Talen (ERK). Ze bediscussiëren hoe bepaalde deelaspecten van de taal (bv. grammatica, woordenschat, uitspraak) via mondelinge oefeningen getraind kunnen worden. Ook thema’s als spreekangst, compensatiestrategieën en feedback komen uitgebreid aan bod. De workshop is zoveel mogelijk interactief. De deelnemers testen o.a. een aantal oefeningen uit en ontwerpen zelf oefeningen die meteen ingezet kunnen worden in de eigen lespraktijk. www.uct.ugent.be/open-aanbod/nascholingen-taaldocenten

  • Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs (BSO/TSO/KSO/ASO), volwassenenonderwijs, hoger onderwijs
  • Periode: In onderling overleg
  • Materiaal: Deelnemers brengen pen en papier mee.
  • Locatie: In onderling overleg (bv. op school)
  • Contact: