To read or not to read, that’s the question: actief lezen

20 leerkrachten | halve dag | prijs overeen te komen

Hoe motiveer je studenten om te lezen in de doeltaal? Wat kan je allemaal doen met een tekst? Welk materiaal is geschikt voor een leesoefening? Hoe evalueer je leesopdrachten op verschillende niveaus? In deze interactieve sessie rond actief lezen en luistervaardigheid, gaan we onder meer in op (a) het selecteren van geschikte teksten, (b) het op een afwisselende manier omgaan met teksten, (c) het integreren van actief lezen in de lessen en (d) het evalueren van leesvaardigheid. De niveaucriteria in het Europees ReferentieKader voor Talen (ERK) vormen hiervan het startpunt. De deelnemers analyseren verschillende tekstsoorten en proberen voor de verschillende niveaus verwerkingsopdrachten op te stellen die overeenstemmen met de criteria van het ERK. Het is de bedoeling dat de deelnemers tot verschillende technieken voor verschillende niveaus van leesvaardigheid komen. www.uct.ugent.be/open-aanbod/nascholingen-taaldocenten

  • Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs (BSO/TSO/KSO/ASO), volwassenenonderwijs, hoger onderwijs
  • Periode: In onderling overleg
  • Materiaal: Deelnemers brengen pen en papier mee.
  • Locatie: In onderling overleg (bv. op school)
  • Contact: