Vrije ruimte met taal?

Workshop

25 leerlingen | meerdere lesuren | gratis

Scholen maken van de uren ‘vrije ruimte’ vaak gebruik om de laatstejaarsleerlingen optimaal voor te bereiden op hun studies in het hoger onderwijs. De vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte kan hiertoe een opstap bieden. Docenten zijn bereid om samen met de leerkracht een project uit te werken om leerlingen te laten kennismaken met het studeren van Nederlands, Frans, Engels en Duits op academisch niveau.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO): 6de jaar – talige richtingen
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Mercator – Gent
  • Contact: