Webklas Toegepaste Taalkunde

Webklas

25 leerlingen | meerdere lesuren | gratis

Een webklas is een online cursus waarin leerlingen kennismaken met de opleiding van hun interesse. Een webklas duurt vier weken en wordt begeleid door lesgevers van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent. Wekelijks krijgen de leerlingen online opdrachten die hen een beeld geven van de inhoud en eisen van de opleiding die ze willen volgen. In de webklas Toegepaste Taalkunde maken ze op een interactieve manier kennis met een aantal vakken die in de opleiding aan bod komen. Leerlingen maken, net zoals ze zouden doen als ze beslissen om Toegepaste Taalkunde te gaan studeren, een keuze uit 2 vreemde talen. Concreet kan je Duits, Engels of Frans met Italiaans, Russisch, Spaans, Turks, Duits, Engels of Frans combineren. Ze volgen daarnaast de module Nederlands (vast onderdeel gedurende de hele opleiding) en het algemene vak toegepaste taalkunde. Leerlingen volgen thuis de webklas en werken op individuele basis en op eigen tempo aan de opdrachten. Elke week krijgt de leerling een nieuwe opdracht en feedback op de vorige opdrachten. Indien gewenst kan er eventueel een aanbod op maat voorzien worden om de webklas in klasverband te volgen. Neem hiervoor contact op met de coördinator. Inschrijven kan vanaf 2 oktober 2017 via de website. www.ugent.be/lw/webklassen

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO) – laatstejaars
  • Periode: Vanaf maandag 5 maart t.e.m. zondag 1 april 2018
  • Contact: