Writing in een autre Sprache: gevarieerde schrijfvaardigheidstraining in de taalles

20 leerkrachten | halve dag | prijs overeen te komen

Dit atelier focust op de integratie van boeiende en afwisselende schrijfvaardigheidsoefeningen in de taalklas. We maken het onderscheid tussen functionele, instrumentele en creatieve schrijfopdrachten en formuleren enkele opdrachten per type. Verder wordt veel aandacht besteed aan de variatie van de oefeningen op het vlak van tekstgenre, -doel en -publiek. Ook de manier waarop opdrachten functioneel ingezet kunnen worden tijdens de lessen komt aan bod. Zo leren de deelnemers onder meer hoe ze opdrachten voor geleid of samenwerkend schrijven kunnen gebruiken in de juiste situaties en hoe ze het schrijffasemodel kunnen implementeren in de eigen lespraktijk. Tot slot besteden de begeleiders ook aandacht aan de toepassing van de ERK-schalen voor schrijfvaardigheid op de eigen lespraktijk en in de beoordeling van schrijftaken. Ook het efficiënt feedback geven op schrijftaken wordt hieraan gekoppeld. www.ugent.be/lw/uct/nl/cursussen/nascholingen-voor-docenten/overzicht.htm

  • Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs (BSO/TSO/KSO/ASO), volwassenenonderwijs, hoger onderwijs
  • Periode: In onderling overleg
  • Materiaal: Deelnemers brengen pen en papier mee.
  • Locatie: In onderling overleg (bv. op school)
  • Contact: