Hernieuwbare energie: wind en meer

Les - Lezing

12 leerlingen | halve dag | € 450/sessie

In een maatschappij waarin fossiele brandstoffen steeds schaarser worden, zijn hernieuwbare energietechnologieën de sleutel om de klimaatverandering tegen te gaan. UGent Power-Link initieert, coördineert en participeert in duurzame energieprojecten waarin een brug wordt gebouwd tussen de onderzoekswereld en de industrie, beleidsmakers, middenveld en particulieren. Ook educatieve projecten zijn hierbij heel belangrijk. Met deze halve lesdag willen we leerlingen van de derde graad elektriciteit (TSO) een korte introductie geven in de HNE-technologieën. Concreet bezichtigen de leerlingen kleine windturbines (diverse turbines uit het Small Wind Turbine Field lab op Campus Oostende met de bijhorende (meet)apparatuur), fotovoltaïsche zonnepanelen (verschillende systemen: double tracker, Smartroof) en warmtepompen (stooklokaal met tal van warmtepompen incl. uitleg van verschillende bodemwarmtewisselaars: beo-veld + energiepalen). Per technologie is ook een korte theoretische sessie voorzien: een inleiding over de algemene werking, een verduidelijking van de installatie ter plaatse met didactisch materiaal, aandacht voor meettoestellen en een kleine praktische opdracht. www.ugent.be/power-link

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (TSO): 3de graad elektriciteit
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Oostende, Wetenschapspark 1, Oostende
  • Contact: