Het elektrisch net, een spannend web

Workshop

15 leerlingen | halve dag | € 300/sessie

Deelnemers komen tijdens deze workshops alles te weten over de werking van het elektriciteitsnet en de impact van het decentraal en hernieuwbaar produceren van energie. De behandelde stof kan onmiddellijk ingezet worden tijdens de eigen lessen elektriciteit of wiskunde. Bovendien heeft de workshop oog voor het maatschappelijk verhaal, door uitgebreid in te gaan op actuele onderwerpen zoals duurzaamheid, onze energiebevoorrading, het afschakelplan, de congestieproblematiek en het mogelijke gevaar voor black outs. De deelnemers nemen plaats aan een maquette en stellen er verschillende parameters en randvoorwaarden op in. Dankzij eigen ontwikkelde software kan die input (meteogegevens, energieverbruik, geïnstalleerd vermogen, type elektriciteitscentrale, schaalfactor) worden verwerkt tot output (totale energievraag, totale energieproductie, onbalans, aandeel centrale productie, aandeel decentrale productie). De deelnemers proberen het evenwicht tussen vraag en aanbod te bewaken door rekening te houden met verschillende factoren: weersverwachtingen, vraagprofielen, flexibiliteit van de elektriciteitscentrales, integratiegraad aan hernieuwbare energie … www.spannendweb.be

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (TSO/KSO/ASO): 3de graad
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Oostende
  • Contact: