Zonne-energie uit theeblaadjes

Workshop

12 leerlingen | halve dag | gratis

Veel meer dan enkele theeblaadjes, een glas, een potlood en verf is er niet nodig om een echte zonnecel te maken die energie uit zonlicht kan omzetten in elektriciteit. De workshop start met een korte toelichting over zonne-energie: de fysische achtergrond van fotovoltaïsche energieomzetting, enkele concrete toepassingen, de mogelijkheden en beperkingen van zonne-energie. Ook de financiële kant komt aan bod: kunnen we geld verdienen door zonnepanelen op ons dak te plaatsen? Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag en maken ze elk hun eigen kleurstofzonnecel van glas, titaandioxidepasta, thee en elektrolyt. De leerlingen meten hun zonnecellen uit. De beste cellen koppelen ze aan elkaar om een elektrisch apparaatje te laten werken.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/TSO): 2de en 3de graad – wetenschappelijke richtingen
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: Campus Schoonmeersen – Gent
  • Contact: