Big Questions - Uitdaging

Wedstrijd

onbeperkt | meerdere dagen | gratis

BigQuestions wil jongeren en lesgevers uitdagen om oplossingen te zoeken voor maatschappelijk relevante vraagstukken. Het project is gelinkt aan de 17 Global Goals die in 2015 door 193 wereldleiders werden vooropgesteld om tegen 2030 een eind te maken aan extreme armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs kunnen in kleine groepjes of als klas een conceptuele oplossing bedenken voor een (groot of klein) maatschappelijk relevant vraagstuk. Kies 1 van de vraagstukken op onze website of bedenk er zelf één. De beste ideeën worden beloond en krijgen een kans om een prototype uit te werken met studenten of lesgevers van de opleidingen Industrieel Ontwerp/Industrieel Productontwerp, Elektronica & ICT. www.bigquestions.ugent.be

  • Doelgroep: Leerlingen en leerkrachten secundair onderwijs (BSO/TSO/KSO/ASO): 3de graad
  • Periode: Het initiatief vindt plaats in het 2de semester; de data van de verschillende fases staan op de website.
  • Locatie: Campus Ufo - Gent
  • Contact: