Differentiatie dankzij diversiteit

Nascholing

Het Steunpunt Diversiteit & Leren i.s.m. Schoolmakers ondersteunt scholen op vlak van differentiatie voor schoolteams. Begeleiders van SDL loodsen de kernteams langs diverse thema’s van het concept differentiatie vanuit de insteek ‘omgaan met diversiteit’. We bieden twee trajecten aan: een praktijkgericht traject ‘omgaan met diversiteit in de klas’ én een meer beleidsgericht traject ‘bouwen aan een diversiteitsbeleid voor de gehele school’. Onze verrijkte expertise zetten we in om bijkomend twee nieuwe formules aan te bieden: een lezing ‘differentiëren dankzij diversiteit’ en een sessie ‘differentiatie waarmaken in de praktijk’. www.schoolmakers.be/aanbod/vorming/

  • Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs (BSO/TSO/KSO/ASO)
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: In onderling overleg (bv. op school)
  • Contact: